Cô giáo như mẹ hiền

Cô cháu trường MNTT Cầu Kè chào cờ đầu tuần kết hợp gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo