Cô giáo như mẹ hiền

Các cháu Trường Mần Non Thị Trấn thường xuyên chăm sóc vườn rau